Zásady zpracování osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato politika zpracování osobních údajů definuje postup zpracování osobních údajů a opatření zajišťující bezpečnost osobních údajů webové stránky https://top10casino.cz/ – dále jen správce webových stránek.

1.1 Správce webových stránek zajišťuje dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství, jako nejdůležitějšího cíle a podmínky pro realizaci činností.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů správce webových stránek (dále jen zásady) se vztahují na všechny informace, které může správce webových stránek získat o návštěvnících webových stránek https://top10casino.pl/.

2. OBECNÉ DEFINICE POUŽITÉ V POLITICE

2.1 Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí softwaru;

2.2 Blokování osobních údajů – dočasné ukončení zpracování osobních údajů (kromě případů, kdy je zpracování nezbytné pro vyjasnění osobních údajů);

2.3 Webové stránky – soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu na https://top10casino.cz/ síťové adrese;

2.4 Informační systém osobních údajů – soubor osobních údajů obsažených v databázích, jakož i informační technologie a technické prostředky zajišťující zpracování osobních údajů;

2.5 Anonymizace osobních údajů – činnosti, které znemožňují určit, ke kterému konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů osobní údaje patří, bez použití dalších informací;

2.6 Zpracování osobních údajů – jakákoli činnost (operace) nebo soubor činností (operací) prováděných s nebo bez použití počítačového vybavení zaměřeného na osobní údaje, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasňování (aktualizace, změna), vyhledávání, používání, přenos (distribuce, sdílení, přístup), depersonalizace, blokování, mazání, ničení osobních údajů;

2.7 Osobní údaje – jakékoli informace přímo nebo nepřímo související s konkrétním nebo definovatelným uživatelem webových stránek;

2.8 Uživatel – každý návštěvník webových stránek https://top10casino.cz/;

2.9 Přenos osobních údajů – činnosti zaměřené na zveřejnění osobních údajů konkrétní osobě nebo určenému rozsahu osob;

2.10 Zničení osobních údajů – veškeré činnosti vedoucí k nevratnému zničení osobních údajů s nemožností dalšího obnovení informací o osobních údajích v systému a (nebo) zničení podstatných nosičů osobních údajů.

2.11 „Cookies“, „cookies“ – malý kousek dat odeslaných z webových stránek a uložených v počítači uživatele. Webový klient nebo webový prohlížeč odešle soubory cookie jako požadavek HTTP na webový server při každém pokusu o otevření příslušné webové stránky.

3. ADMINISTRÁTOR WEBU MŮŽE ZPRACOVAT OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDUJÍCÍHO UŽIVATELE

3.1. Shromažďování a zpracování anonymních údajů o návštěvnících (včetně „cookies“) pomocí webových statistických služeb, jako je Google Analytics a další;

3.2. Správce webových stránek shromažďuje následující údaje:

 • IP adresa;
 • typ a verze prohlížeče;
 • Rozlišení obrazovky;
 • jazyk prohlížeče;
 • časové pásmo;
 • operační systém;
 • typ zařízení;
 • e-mailové adresy zajišťující tuto funkci jsou implementovány na webových stránkách.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účel zpracování osobních údajů uživatele – informování uživatele zasláním e-mailu; poskytnutí Uživateli přístup ke službám, informacím a / nebo materiálům webových stránek, pokud je taková funkce poskytována na webových stránkách;

4.2 Správce webových stránek má také právo upozorňovat uživatele na nové produkty a služby, speciální nabídky a různé události. Vždy se můžete odhlásit z přijímání reklam zasláním správci webu zprávu s názvem „Odhlášení z oznámení o nových produktech, službách a speciálních nabídkách“;

4.3 Anonymní údaje uživatelů shromážděné prostřednictvím statistických webových stránek se používají ke shromažďování informací o činnosti uživatelů na webových stránkách a ke zlepšování kvality webových stránek a jejich obsahu.

5. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

5.1 Používání cookies je vyžadováno, aby uživatelé mohli používat webové stránky a všechny jejich funkce, například přístup k chráněným částem webových stránek. V případě potřeby může Uživatel blokovat nebo mazat soubory cookie příslušnou změnou nastavení prohlížeče, Uživatelé však musí vzít v úvahu, že to ovlivní řádné fungování webových stránek.

5.2 Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky. Umožňují správci webových stránek přijímat informace o tom, o co se uživatelé na webových stránkách zajímají, a provést příslušná vylepšení webových stránek. Například soubory cookie ukazují správci webových stránek, které stránky jsou nejčastěji navštěvovány, pomáhají identifikovat potíže, se kterými se setkávají při používání webových stránek, a hodnotit efektivitu marketingu. Díky tomu má správce webových stránek příležitost vyjádřit se k obecným trendům v používání webových stránek.

5.3 Uživatelé mohou upravovat používání cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud se Uživatel rozhodne zakázat cookies, bude i nadále moci používat webové stránky, i když některé sekce a funkce webových stránek nebudou fungovat. Všechny prohlížeče se liší. Informace o tom, jak zakázat soubory cookie ve vašem prohlížeči, najdete v části nápovědy.

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Správce webových stránek zpracovává osobní údaje uživatele pouze tehdy, pokud byly vyplněny a / nebo odeslány uživatelem podle jeho vlastního uvážení prostřednictvím zvláštních formulářů dostupných na webových stránkách. Vyplněním příslušných formulářů a / nebo odesláním vašich osobních údajů správci webových stránek uživatel souhlasí s těmito zásadami;

6.2 Správce webových stránek zpracovává anonymní data uživatele, pokud to bylo povoleno v nastavení prohlížeče uživatele (bylo povoleno ukládání souborů cookie a používání technologie JavaScript).

7. PODMÍNKY ODBĚRU, SKLADOVÁNÍ, PŘENOSU A DALŠÍCH TYPŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zabezpečení osobních údajů zpracovávaných správcem webových stránek je zajištěno implementací právních, organizačních a technických opatření nezbytných k úplnému splnění současných zákonných požadavků na ochranu osobních údajů;

7.2 Správce webových stránek zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k osobním údajům;

7.3 Osobní údaje uživatele nebudou za žádných okolností předány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony;

7.4 V případě nepřesností v osobních údajích je může uživatel aktualizovat zasláním oznámení správci webových stránek;

7.5 Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení správci webových stránek s názvem: „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“;

7.6 Správce webových stránek přijímá následující opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů uživatele:

 • Přístup k informacím je omezen pouze na zaměstnance, kteří je potřebují k poskytování služeb Uživateli;
 • Všichni zaměstnanci mají podepisovat smlouvy o mlčenlivosti;
 • Všichni partneři a třetí strany zapojené do určitých činností podepisují dohody o mlčenlivosti a mlčenlivosti pro jakékoli neoprávněné účely;
 • Data jsou šifrována technologií SSL pomocí služeb třetích stran;
 • Data přijatá od uživatele jsou uložena v šifrované podobě na zabezpečených počítačích s ochranou proti neoprávněnému přístupu;

7.7 Jelikož neexistuje žádný zcela spolehlivý způsob ochrany informací v procesu elektronického ukládání, zpracování a přenosu, Správce webových stránek nezaručuje bez ohledu na veškeré úsilí Společnosti plně bezpečnost.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Uživatel může získat jakékoli vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Správce webových stránek prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách;

8.2 Tento dokument bude odrážet jakékoli změny zásad zpracování osobních údajů. Zásada je platná na dobu neurčitou, dokud není nahrazena novou verzí;

8.3 Správce webových stránek může aktualizovat zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely změny v zásadách ochrany osobních údajů. V případě zásadních změn v pravidlech ochrany soukromí obecně, a zejména v zásadách používání osobních údajů uživatele, je správce webových stránek povinen o tom informovat na aktuální stránce webu.

8.4 Uživatel by měl na této stránce čas od času zkontrolovat nejnovější informace týkající se zásad ochrany osobních údajů;

8.5 Jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách;

8.6 Právní účinek má pouze anglická verze zásad a překlady do jiného jazyka jsou poskytovány pouze pro informační účely.